PERWALKOT Nomor: 40A Tahun: 2016

Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor : 40A , Tahun 2016

Tentang :
LAMPIRAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Subyek :Ditetapkan :

Diundangkan :