PERWALKOT Nomor: 77 Tahun: 2021

Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor : 77 , Tahun 2021

Tentang :
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TASIKMALAYA

Subyek :Ditetapkan :

Diundangkan :