PERWALKOT Nomor: 48 Tahun: 2021

Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor : 48 , Tahun 2021

Tentang :
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Subyek :Ditetapkan :

Diundangkan :