PERWALKOT Nomor: 14 Tahun: 2022

Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor : 14 , Tahun 2022

Tentang :
Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama.

Subyek :
Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik BaruDitetapkan :

Diundangkan :