PERWALKOT Nomor: 14 Tahun: 2022

Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor : 14 , Tahun 2022

Tentang :
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Subyek :Ditetapkan :

Diundangkan :