PERWALKOT Nomor: 93 Tahun: 2020

Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor : 93 , Tahun 2020

Tentang :
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN KESBANG KOTA TASIKMALAYA

Subyek :Ditetapkan :

Diundangkan :