PERWALKOT Nomor: 55 Tahun: 2020

Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor : 55 , Tahun 2020

Tentang :
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Subyek :Ditetapkan :

Diundangkan :