PERWALKOT Nomor: 86 Tahun: 2019

Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor : 86 , Tahun 2019

Tentang :
Penetapan Status Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Cakap Jasmani Dan/Atau Rohani

Subyek :Ditetapkan :

Diundangkan :